متن …ارگاسم را در روابط زناشویی چگونه به اوج رسانیم…

در روابط زناشویی و جنسی برای به اگاسم رسیدن اقایان کار سخت و پیچیده ای نیست ولی در خانم ها رسیدن به ارگاسم کار پیچیده ای است و به مساله های خاصی مربوط میباشد چون در خانم ها وجود عشق و عاطفه یک امر حیاطی است.در ادامه در این مورد گفتوگو میکنیم.

 

tyuy

شما  باید بدانید که همسرتان چگونه رابطه ای را دوست دارد و دوست دارد چگونه معاشقه کند شما نباید از روی گفته ها با همسرتان عشق ورزی کنید شما باید از او بپرسید که چگونه دوست دارد رابطه داسته باشد.

با همسرتان در مورد روابط جنسی صحبت کنید و از اوبپرسید که از کدام قسمت نزدیکی بیشتر علاقه دارد .

مرد ها بر خلاف زن ها دوست دارند در شروع نزدیکی با سرعت عمل کنند و این یک ناراحتی برای خانم ها است زیرا انها رابطه احساسی و اهسته را دوست دارند . راه حل این وساله اهسته شروع کردن نزدیکی ودر ادامه سرعت نزدیکی را افزایش دادن است که هم زن به اوج شهوت برسد و هم مرد به اوج خواسته خویش.

به یاد داشته باشید همیشه به همسرتان بگویید که چقدر زیباست وخوش اندام است تااو بتواند شما را به اوج رواببط جنسی و ارگاسم برساند.

 

منتشر شده در تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۵
,