متن ابرهای سیروس برفراز پاریس نشسته اند

ابرهای سیروس برفراز پاریس نشسته اند

ابر های بزرگ سیروس از جمله مرتفع ترین ابر های هستند که معمولآ آنقدر نازک هستند که می توان ستاره های آسمان را در آن ابر ها دید و این ابر ها بر اثر رطوبت های زیادی که در هوا وجود دارد و ممکن است آن در منظومه های شمسی دیگر مانند مریخ و مشتری و زحل و نپتون و یا قمر تایتان زحل هم دیده شده شد هستند و یک عکس از این را در زیر می بینید که دو روز پیش در پاریس گرفته شده است.

ابر نشسته بر پاریس

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,