متن آرایش را باید همیشه شست

آرایش را باید همیشه شست :

بدن های خانم ها به دلایل های فراوانی یکی آرایش کردن و دیگری شستن رخت و لباس و … یکی راه های برای از بین بردن دست و آرنج آن ها را له می کند و آرایش هم باعث له شدن بدن و صورت می شود اکثر خانم ها در آرایش کردن خود درنگ نمی کنند و این خانم ها باید هر روز برای اینکه بدن آن ها له و پوست آن ها خراب نشود باید به زیر دوش آب برود تا مواد های سمی و شیمیایی آن از بین برود و تا اینکه آن سم و یا مواد شیمایی آن باشد باعث از بین رفتن اعضای بدن آن می شود و باید آن حداقل هر شب به حمام برود در غیر این صورت باید صورت خود را با دستمال مرطوب و یا کمی نمناک آن را از بین برود.

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,