متن آثار تاریخی تهران

تخت مرمر در کاخ گلستان 

ایوان تخت مرمر به دوران آقا محمد خان است . این شاه قاجار پس از پیروزی بر لطفعلی خان زند و تصرف شیراز ,ستون ها و نقاشی ها و درهای منبت کاری شده ارگ کریم خانی را در این شهر از جای خود در آورده و به این ایوان منتقل نمود ,با این کار تنها بنای مربوط به دوران سلطنت خود را به یادگار گذاشته است . گویا قبل از ساخت تخت مرمر برای اجرای مراسم مختلف بار عام از تخت طاووس استفاده می کردند و این تخت سنگین و گران بها را به ایوان می آوردند . اما حراست ,حمل و نقل و باز و بسته کردن پی در پی آن در ایوان باعث اشکال بود و از طرف دیگر به علت محفوظ نبودن ایوان ,این امکان نبود که تخت جواهر نشان را همیشه در آن جا مستقر سازند . از این رو زمانی قبل از سال ۱۲۲۱ه ق فتحعلی شاه به حجاران و سنگ تراشان معروف اصفهانی امر کرد که تختی از سنگ مرمر زرد معادن یزد برای او بسازند که همیشه در این ایوان مستقر باشد .

پارک امین الدوله 

این پارک که به میرزا علی خان امین الدوله پسر میرزا محمد خان سینکی مجدالملک تعلق داشت در حال حاضر در خیابان بهارستان ,خیابان فخرالدوله کوچه پارک امین الدوله قرار گرفته است و از آن باغ با صفا و زیبا تنها سر در ورودی آن ,کوشک فخرالدوله ,همسر امین الدوله ,مسجد فخرالدوله و چند درخت کهن سال باقی مانده است که نشان دهنده روزگار آبادانی و عمران آن می باشد .این پارک زمانی که مجلس توسط محمد علی شاه به توپ بسته شد محل اختفای چند تن از نمایندگان مجلس بود .

قبرستان ظهیرالدوله 

در منطقه شمیران ,انتهای یکی از خیابان های فرعی منشعب از خیابان دربند ,درون باغی به مساحت ۴۳۰۰متر مربع ,آرامگاه بزرگانی چون ملک الشعرا بهار و فروغ فرخزاد قرار گرفته است . این باغ در ابتدا خانقاه میرزا علی خان ظهیر الدوله (داماد ناصرالدین شاه )به شمار می رفته است و پس از مرگ وی به قبرستان تبدیل شده است .

منتشر شده در تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۵
,