آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

جامعه را تشویق به طلاق کرده ایم :

این خبر امروز در روزنامه آرمان منتشر شده است و به نقل چمدون در سایت قرار گرفت و می توانید استفاده کنید: جامعه سیاسی دچار سرگیجه و مشکل های شده است و به جای این که مشکلات کنسرت ها را لغو می کنیم باید آشتی ملی در اولویت های نخست جامعه خود را حل کنیم و آقای رییس جمهور آقای روحانی بیشتر از جامعه به گروه های سیاسی خود توجه دارد و دموکراسی ها خواهی و نخواهی در متن اجتماعی ساخت سیاسی یافته اند و اطرافیان روحانی بیشتر در روابط های اجتماعی را درک نمی کند.

منبع : روزنامه آرمان

 

۰ نظر
مهران
۲۷ شهریور, ۱۳۹۵