ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند

عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند :

عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند و کشور ایران قربانی حمایت و حقوق اعراب می شود و آمریکا هم نیز متحد استراتژیک عربستان نیست و این روز ها عربستان در حال جنگ و خون ریزی می باشد و هر موقعه ممکن است که باز هم با ایران وارد جنگ شود که البته معلوم و مشخص نیست فعلآ که در این مواقعه عربستان در حال سفر به تجزیه می باشد.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
,