ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی

آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی :

این بار روزنامه آرمان از آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی برای مردم منتشر کرده است که فته است دنیا در دولت یازدهم به میز مذاکره برگشته است و فرمانده هشت سال دفاع قمقدس با اشاره به جنگ های سال های اخیر و اعترافات حاکم بر عراق و ارتش بعث برای رسیدن جمهوری اسلامی به همه اهداف خود را در دفاع مقدس به عنوان سندی غیر قابل انکار در ایران ثبت شده است.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۵
,