به همکاری یک نفر برشکار لباس مجلسی زنانه دوز جهت کار در تهران نیازمندیم. تلفن : ۸۸۳۰۷۳۴۱

منبع: ایران استخداماشتراک گذاری کنید. شاید گره ای باز شود
Facebook Google+ Twitter cloob linkedin whatsapp telegram