ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن داستان سریال زمین ناهمواره

زمین ناهمواره قصه آدم های مختلفی ست که هر کدام   در کنکاش  زندکی خود هستند از دور زمان، تا اکنون . بی آتکه بدانند همه قصه ها روزی به هم خواهند رسید . پرویز بعد از ۲۵ سال از زندان آزاد می شود در حالیکه هیچ کس باورش ندارد . خسرو در پی عشقی ۳۰  سال روان است بی آنکه دل زره ای خلل یافته باشد و طراوت عشق ش رو به افول باشد ، شیرین  دل نگران فرزند بی هیچ آسایشی از دیرتر ها و گرفتار بین باور  حقیقت و واقعیت  و گویی داستان خسرو، پرویز و شیرن از جایی در دل تاریخ  نمایان شده است واما  جوان ها زمین ناهموار در پی زندگی . پر از شور و اشتیاق بودن و بدست آوردن ، بی آنکه بدانند عشق ها و دوستی های اکنون  . محصول آنش زیر خاکستر دشمنی و نفرت و حسرت و نا رفاقتی ست در گذشته … و حال این دو نسل  سهم خواه از زندگی  اند بی آنکه بدانند . همه قصه ها روزی به هم می رسند

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,