آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

کاریکاتور یعنی گفتن حقایق به صورت تصویر خنده دار

ururu uuityut ityitut tyutut ururry

ruuuttu

uruutu uuuuutu urtyrtu yrurytryy tyyrtur yrtutu utrutu ytryrturt uruu

۰ نظر
رضا
۲۲ تیر, ۱۳۹۵