آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

کاریکاتور مطالب سنگینی است که بیان ان برای جوامع سخت میباشد پس ان را به صورت طنز در اورده شده است.

fghfhf

ttrdgdr drgdg fgdrg

rdtgdrtd rgtdrd gdrgrd fdgdfg

gdfgdfg

fdgdfgdfg

jghjgh

yhgyy

yfhfgh

jghngh yjuyhrtt

fdgdfgd

tdfgd

۰ نظر
مهدی رعیت
۲۶ تیر, ۱۳۹۵