آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

چهل ستون بیش از ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد ودر دوره شاه عباس اول ساخته شده است ودر زمان شاه عباس دوم کامل شد.

 

iyjy uiyu urut uui

۰ نظر
رضا
۶ تیر, ۱۳۹۵