آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

این روز ها جوانان کم کم روی به مد هایی اوردند که با هنجار های ایران متغایرت دارد انها برای خود نمایی دست به هر کاری میزنند و کمو پیش دختر ها تیپ پسرانه میزنند والان هم شاهد ان بوده ایم که پسر ها لباس زنانه میپوشند و به خیابان میروند لازم به توزیع زیاد نیست شما در تصویر زیر شاهد تمام این ها هستید.

dfsdfsdsfs

۰ نظر
مهدی رعیت
۶ مرداد, ۱۳۹۵