آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

مرد ۱۲۵ کیلویی که دل رئوفی داشت را بی دلیل به ضرب چاقو کشتند و یک کشور را داغدار کردند.حال که چند سال از این اتفاق گذشته هنوز یاد و خاطره این عزیز در دل ما ایرانیان است.

gdtyhtfh thtfhft htfhch htfght454 rgrgr hthtfh jyyjyt jyuujyuj kyujjy yrgdg rghrgrd

۰ نظر
رضا
۲۷ تیر, ۱۳۹۵