آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

یکی از سیرت های عقاب که او را متمایز کرده است رفتار های زیبای او میباشد که میتواند درس زندگی برای ما انسان ها باشد برای مثال پرواز کردن او :عقاب برای پرواز همیشه بالا تر از ابر ها پرواز میکند تا خیس نشود ولی بقیه ی حیوانات و پرندگان به پناه گاه میروند.

444  111 2222 333

۰ نظر
مهدی رعیت
۲۰ تیر, ۱۳۹۵