آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

این ها ملاک های ازدواج را زیر پا گذاشته و با عشق و علاقه های شخصی خود دست به ازدواج زده اند و اصلا کاری به سن . جا . مکان . ظاهر اهمیتی نداده اند و زندگی مشترک خود را شروع کرده اند.

trtrtd kjkh ukuhkh rtrytry trdtrt ytryy tydy ydydy dtgg tytryrt rerrw ss rwetet ttst htt ytyty fyth gdttdhb tytht tytf rtrd rtrtr trtdr

۰ نظر
رضا
۱۰ تیر, ۱۳۹۵