آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

مرودشت هری شهید پرور که بعد از مرکز استان بزرگترین شهر استان فارس است مرودشت یک شهری است که در فاصله دو کیلو متری تخت جمشید قرار گفته است.

tydydy dy yhftyf fttyfty ttyyyfy ytrtyy tdydy yftf ffyhff tydgd dtdd tydfyf

۰ نظر
مهدی رعیت
۱۲ تیر, ۱۳۹۵