آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

برات خیلیا مردنو زنده ای
حواست به چشمای گیرات نیست
تو دیوونه ای خیلی حالت بده
که جز من کسی توی دنیات نیست
اگه جای تو هرکس دیگه بود

به اندازه تو چشاش برق داشت
نمیتونم حتی تصور کنم

  چقدر با تو دنیای او فرق داشت
دیوونه تو چشمای من زل نزن

چرا دشمنی میکنی با خودت
مگه من چی دارم که وابسته شی

چرا دشمنی میکنی با خودت دیوونه
یکم بیشتر راجبش فکر کن

هنوزم میتونی بزاری بری
اگه چند وقت دیگه پشیمون بشی

چجوری میخوای از خودت بگذری
واست بد نمیشه برات سخت نیست

یکی مثل من پیش تو راه بره
اره حال من خوبه اما تو چی

خبر داری عمرت داره میگـــذره
دیوونه تو چشمای من زل نزن

چرا دشمنی میکنی با خودت
مگه من چی دارم که وابسته شی
چرا دشمنی میکنی با خودت دیوونه

دیوونه تو چشمای من زل نزن

چرا دشمنی میکنی با خودت

۰ نظر
رضا
۱ شهریور, ۱۳۹۴