آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

تنها تو هستی که تو قلبم نشستی و با عشقت دلم دریا شد خوبم تو اومدی و دنیام با خواستنت با عشقت تازه ی دنیا شد یادت همیشه و هر لحظه رفیق تنهاییه این دل تنها شد وقتی به یادتم میدونم که به یادمی تنها کسم تویی تنها تویی کنارمی وقتی به یادتم دل تو دل من نمیمونه جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه اون روزم و ببین حالم باهات خوشه دوری از عشق تو قلبم رو میکشه . . تو تو این لحظه به لحظه ی این شب و همرامی تویی که همه عشقمی و همه دنیامی تو امید دل افسرده و تنهامی وای از تنهایی داد از تنهایی وقتی به یادتم میدونم که به یادمی تنها کسم تویی تنها تویی کنارمی وقتی به یادتم دل تو دل من نمیمونه جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه اون روزم و ببین حالم باهات خوشه دوری از عشق تو قلبم رو میکشه

۰ نظر
رضا
۱ شهریور, ۱۳۹۴