آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

مهران غفوریان فردی با اخلاق شوخ طبع بسیار خوش اخلاق

در ایران بسیار حائز اهیت استبه خاطر اجرا های بسیار عالی.

456546 534534 4333 4344 gtryrt 4646 45654 54645 564645 56546 546546

۰ نظر
مهدی رعیت
۲۳ تیر, ۱۳۹۵