آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

امام رضا هشتمین امام شیعیان میباشد که معروف به ضامن اهو است او را همه به عطوفت و مهربانی میشناسند.

حرم مطهر ایشان در استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس میباشد.

eefsedfs sfsf dfgdfgd rerw rrtsgf teyt ghtfh ttrdd rtrtttdr rwerw fsefe

۰ نظر
رضا
۱۳ تیر, ۱۳۹۵