آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی آخرین شمع را

و من در سکوت چه عاشقانه گفتم تولدت مبارک

fdgdfvgd dfgdfvgd dgdxfgd

gdfgrrsfg dgdxgd gdgdg dgxgfv dgdfbd sdcs dsda dfsdf dfgsdfs fgdfbvgd

۰ نظر
مهدی رعیت
۱۸ مرداد, ۱۳۹۵