آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

دیوار مهربانی یک ایده ای جالب بود که توانست بیشتر به مردم کمک کند که کار خیرانجام دهند بی انکه هزینه ای را بپردازند و برای افراد نیازمند نیز تاثیر بالایی داشت

4354 454543 35343 54544 344445 rgdgt tytfhfh rttrdg trtdrt hfgh juhjy tytytf tytgfy

۰ نظر
رضا
۲۸ تیر, ۱۳۹۵