آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

ما مردم باید در جمع اوری زباله ها کمک کنیم تا شهری زیبا داشته باشیم بیایید به تفکیک زباله ها کمک کنیم بیایید زباله ها را در جا مکان مناسب قرار دهیم تا الودگی ناشی از انها به خودمان اسیب نرساند.

gsdfs tfhtf fgrgr rgdfgdfs gfdgdfgr gfhdfgd grdfgvdg hrdgd gdfvds gdfdg grdgfd gdrfdgd gdgsdg

۰ نظر
مهدی رعیت
۲۶ تیر, ۱۳۹۵