آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

صدام حسین از نوجوانی به فردی عصبی تبدیل شده بود که در کشور خود بالاخره تواننست جایگاه بالایی را کثب کند ولی به خاطر بد صفتی او با در دست گرفتن قدرت دنیایی از خون را تشکیل داد و تمام جوامع را مخالف خود کرد وبالاخره در کشوری که رئیس جمهور او بود به دار مجازات اویخته شد .

tytfg tytfhtf tyhtfhf dfgdfg fdfdgdfgd fhffr tttgdthytd yttdyd

۰ نظر
رضا
۲۶ تیر, ۱۳۹۵