ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن گفتار نیک پندار نیک کردار نیک

سه اصل اساسی که مردم زرتشت به ان احترام و رعایت میکنند زیرا این سه اصل را اصول وراه زندگی خود میدانند

گفتار نیک :با دیگران زیبا سخن گوییم.

پندار نیک: پند گرفتن از بزرکان و پند نیک دادن.

کردار نیک:با مردم به صلح گویش کنید.fdgfdg

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
,