ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن کرم در مورد تصمیم جدید ماوی گفت

کرم در مورد تصمیم جدید ماوی گفت :

همانطور که برای شما در چند هقته قبل از اخبار قبل شد ششرکت ماوی به دلیلی تصمیم قرار خواهد گرفت و طبق اخباری که در سایت های ترک به دست ما رسیده است قرار داد کاری خود را با کرم بورسین  را تمدید نکرده است و این برند تصمیم خود را گرفته است که کرم بورسین را از خود جدا کند و طبق اخبار سایت های ترک ایلکر کاللی به جای کرم در فیلم های تبلیغاتی ماوی استفاده می کند و همبازی جدید سرنای در تبلیغات جدید ماوی کاللی خواهد بود و سرنای دیروز با خروج از آرایشگاه با خبرنگار های ترکی روبه رو شد و او در جواب سوالاتی که از آن پرسیده شده است این بار سکوت کرد و سخنی نگفت 🙂

نقل و بررسی از سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,