ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن شهاب سنگی که با خورشید مقابله می کند

شهاب سنگی که با خورشید مقابله می کند :

به گزارش سینا پرس و به نقل  از چمدون و سازمان ناسا و آژانس فضایی اروپا به تازگی شهاب سنگی شناخته شده است که می گویند با سرعت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مایل بر سرعت در حال نزدیک شدن به خورد می باشد و این پدیده را خودکشی شهاب سنگی می دانند و این شهاب سنگ با همکاری دو قطب فضایی جهان در رصد خانه ((سولاراند هلیواسفیریک )) شناسایی شده است و شهاب سنگ رصد شده است و متعلق به خانواده شهاب سنگ های KReutz می باشد که با داشتن مدار های بیضی شکل با سرعت زیادی به سمت خورشید در حال حرکت می باشد و فیلسوف ها به این بارور رسیده اند که این شهاب سنگ ها به دو دسته سنگ های تعلق دارند و قرن ها پیش منفجر شده است و یک تکیه از این به تکیه های مختلفی تشکیل می شود و به گزارش چمدون گفته می شود که این شهاب سنگ در داخل خورشید قرار نمی گیرد.

منتشر شده در تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
,