ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن رنگ موهای جدید سال ۲۰۱۶ را ببینید

رنگ مو ۲۰۱۶ به طور کلی به صورت ترکیب رنگ های تیره و روشن بر روی موهای مدلینگ ها در هفته های مد اروپا دیده شد. فشن شوهایی که پیشاپیش برای مدهای سال ۲۰۱۶ برگزار شد همراه بود با رنگ موها و هایلایت های بسیار شیک و پرتنوع که بخشی از انها را در این گزارش برایتان آورده ایم.

;ooiilo

رنگ سال ۲۰۱۶oololl oiolol;o oiolll iljil uiljljl

kiuui۰ ioiuliu

876876

877687

576766 7676767 65765756 767676546 876676 87674565 iuouioi

lkliloloi lilliol oillil oiloiol oilooiioj oillo

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,