ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن رفاقت را بهتر بیاموزیم

رفاقت مثل درخت است تا وقتی که برگ های ان به او چسبیده است زیبا و پربار است اما اگر برگی نداشته باشد مثل فردی که بدونه رفیق زندگی میکند است

rtrtrd rtrdrtdrt rdtdrtd trdtrdt teertrt rteres gtret rtrtr

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,