ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی

راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی :

این بار راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی برای شما معرفی و توضیح می دهیم که چگونه به آرامش ذهنی برسید :

  • یاد بگیرید که گاهی مسائل را از خود رها سازید :

گاهی وفت ها بعضی از افراد مسائل کاری زیاد دارند و نمی توانند آن ها را رها کنند و برای همین آرامش خاطر ندارند و برای اینکه آرامش خاطر داشته باشند باید فکر خود را آزاد سازد و خود را کمی بیخیال سازد تا بتواند خود را رها و آرامشی در بدن خود ایجاد کند

  • به خدای خود ایمان داشته باشد که خدا بزرگ و کریم است :

اگر هر فردی به خدای خود ایمان داشته باشد یک آرامشی عجیب و همیشگی به خود دارد که خداوند بزرگ و کریم و دانا و ازهمه کار های که بنده هایش انجام می دهد آگاه است برای رسیدن به کمال و آرامش ذهنی باید به خدای خود ایمان داشته باشید

  • مثبت اندیشی :

اگه که دیدگاه مثبت اندیشی داشته باشید و مثبت های منفی را به خود نچسبانید و همیشه به خداوند و نظر و عقیده مثبت خود اعتماد به نفس داشته باشید که بهترین سلاح در مقابل ترس و اضطراب مثبت اندیشی می باشد.

  • آرزو های خود را نقاشی کنید :

بعضی از افراد با نقاشی کشیدن و یا برگه سیاه کردن و آرزو های خود را نقاشی کردن آرامشی عجیب به آن ها دست می دهد به نقاشی به آرزو های خود می رسند و باعث می شود که به زندگی امیدوار می شود

  • نسبت به برنامه ریزی ها هفتگی خود مثبت اندیش باش :

این روز ها به خاطر این که مردم نمی توانند به برنامه ریزی هفتگی خود برسند نظر و عقیده برنامه ریزی آن ها برای آن ها خیلی دیگر مهم نیست و برای برنامه ریزی هفتگی باید بتوانید سعی کنید هر روز را مانند دیروز خود سپری نکنید و درباره کار ها خود مثبت اندیش باشید

  • افکار خود را بازسازی کنید :

در افکار و عقیده های خود نسبت به دیگران کمی بیشتر افکار خود را به شخص های دیگر بازنگری کنید و به آن ها بیاموزید در مقابل خویش صبور باشید و ارزش ها و استعداد ها و مهارت های خود را ارج نهید خود را بدون هیچ شرط و شروطی دوست بدارید و عاشقانه به اطرف خود نگاه کنید و افکار خود را بازسازی کنید.

  • فداکار باشید :

دست بخشش همیشه برای افراد خوبی می آورد و یک روز در جلو پاهای آن کار های خیر می آورد اگر کسی که می خواهید فداکار باشید به افراد بی پناه و یتیم و فقیر کمک کنید برای آنهای که خواهان یاری شما می باشند و بدون آنکه منتی بر آنها نهید تکیه گاه افراد باشید.

منتشر شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
,