ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن راز کاسه چه کنم را بدانید

آیا کاسه چه کنم به دست گرفته‌اید؟

ملا کاسه‌ای به‌دست خدمت‌کار داد و او را برای خرید از بازار روانه کرد. در برگشت کاسه از دست خدمت‌کار افتاد و شکست.
ملا که دید خدمت‌کار تاخیر کرده بیرون آمد و در کوچه‌ها می‌گشت و از هر آشنایی می‌پرسید: خدمت‌کار ما را ندیده‌اید؟
تا این که یکی در جواب گفت: او را در فلان نقطه دیدم که کاسه‌ی چه کنم پیشش افتاده بود.
این مثل در موردی به کار می‌رود که فرد از تصمیم‌گیری عاجز و در کار خود مردد است. کاربرد آن بیشتر هنگام درماندگی و عجز در مواجه با مسایل و مشکلات است.
چگونگی حل مسئله را می‌توان به دو طبقه تقسیم کرد:

الف) شیوه‌های ناکارآمد و غیر موثر.
ب) شیوه‌های موثر و کارآمد.
– اقدامات تکانشی: افرادی که از این روش بهره می‌گیرند سعی می‌کنند که به شیوه‌ای آنی و بدون فکر به حل مشکل بپردازند.

-شیوه‌های اجتنابی:
۱-اتکا به دیگری برای حل مشکل: یکی دیگر از شیوه‌های اجتنابی برای حل مشکل اتکا به دیگری برای حل مشکل است.
۲-انفعال: انفعال و تعلل در حل مشکل تحت تاثیر این دیدگاه است که مشکل خود به خود به مرور زمان حل می‌شود و لازم نیست کاری انجام داد.
۳-اشتغال ذهنی با مشکل: این شیوه‌ی در افرادی دیده می‌شود که خود را در حل مشکل ناتوان می‌بینند و بر این باورند که برای حل مشکل و تغییر اوضاع نمی‌توانند کاری انجام دهند.
۴-دنبال مقصر گشتن: کسی که در صورت بروز مشکل دنبال مقصر می‌گردد در واقع نقش خود را در بروز و تداوم مشکل نادیده می‌گیرد و مشکلات خود را به دیگران نسبت می‌دهد.
مراحل حل مسئله
۱)تعریف مشکل: فرد ابتدا باید مشکل را با دقت تعریف کند /
۲) در بارش فکری بر اساس فهرست مشکلات راه‌حل‌هایی شناسایی می‌شود. راه‌حل‌ها را می‌توان از منابع بیرونی (کتاب، دوستان، اعضای خانواده و مشاور) کسب کرد یا این که فرد به ذهنش رجوع کند و ذهنش را آزاد بگذارد تا راه‌حل‌هایی به ذهنش بیایند.
۳)ارزیابی و تصمیم‌گیری: در این مرحله فرد راه‌حل‌های خود را ارزیابی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که یکی از آن‌ها را انتخاب و اجرا کند.
۴) اجرای راه‌حل: اجرای راه‌حل مستلزم در نظر گرفتن زمان مکان و موقعیت مناسب است.
۵) بازبینی: پس از اجرای راه‌حل مناسب باید نتایج آن را بازبینی کند و ببیند که آیا راه‌حل به‌کار گرفته شده موثر بوده است یا نه؟ در صورت موثر بودن راه‌حل فرد می‌تواند به سراغ فهرست مشکلات برود و از بین آن فهرست مشکل دیگری را انتخاب کند و طبق مراحل حل مسئله آن را حل کند.
در صورتی که اجرای راه‌حل به حل مسئله منتهی نشد فرد باید به فهرست راه‌حل‌ها مراجعه و از بین آن فهرست راه‌حل دیگری را انتخاب کند و به کار گیرد.

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,