ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن دستگیری ها در پرونده پدیده به ۱۷ نفر رسید

دستگیری ها در پرونده پدیده به ۱۷ نفر رسید :

معاون دادستان مشهد از بازداشت ۳ نفر دیگر خبر داد و به دستگیری در پرونده پدیده که به ۱۷ نفر رسیده است و طبق اخباری که در روزنامه خراسان به گوش رسیده است ممکن از که این ۱۷ نفر بیشتر هم بشود چون که هنوز پرونده پدیده باز است و هنوز بسته نشده است و به دلایلی می گویند که تا چند ماه آینده از ۱۷ نفر شاید به ۳۰ و الی ۴۰ نفر هم نیز بیشتر شود تا کنون که این تعداد به ۱۷ نفر رسیده است.

منبع : روزنامه خراسان و نقل از چمدون

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
,