ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن حمله سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش

حمله سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش :

یک پلیس اتریشی اعلام کرده است که فردی مسلح با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار یورش برده است و بنابراین گزارش این فردی که مسلح با سلاح سرد بوده است بیماری و اختلال روحی و روانی داشته است و روان و رنج زیادی به سر می برده است و به گزارشی که به دست سایت تفریحی چمدون رسیده است و به گزارشی که میزان پلیس اتریش از زخمی شدن دستکم ۲ نفر را خبر داده است و فرد مهاجم در ایستگاه روئتیس در واقع و در مرز میانی سوئیس و اتریش گرفته شده و بازداشت شده است.

نقل خبر توسط سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,