ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن اس ام اس افسردگی جدید

با دستان خالی از دنیا خواهم رفت
نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

*********************************

خدایا ببخش که امانت دار خوبی نبودم
دلی که داده بودی شکست !

**************************************

بدترین درد اینه که،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

*****************************************

حسرت
یعنی رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را
آن دستمال خشک بی احساس پاک کند

********************************************

از یک گوشه ی اتاق به گوشه ی دیگر سفر می کند …تمام فاصله اش تا من همیشه همین قدر است …تنهایی!

**********************************************

نوشته می شود :زندگی
خوانده می شود :تنهائی
و معنای آن مرگ است

************************************************

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

***************************************************

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,